طراحی داخلی مجموعه تترا - تهران

طراحی داخلی مجموعه تترا - تهران

tetra complex – Tehran

مجموعه چند منظوره حوزه دروازه ای کرمان

مجموعه چند منظوره حوزه دروازه ای کرمان

Kerman gateway multi-functional complex

مسجد شاخص دبی

مسجد شاخص دبی

DUBAI ICONIC MOSQUE

ایستگاه مترو خط ۷ خیابان مولوی

ایستگاه مترو خط ۷ خیابان مولوی

tehran metro station – mowlavi street

طرح ۶۰۰۰ هکتاری توسعه اراضی منطقه ویژه صنعتی ارگ جدید بم

طرح ۶۰۰۰ هکتاری توسعه اراضی منطقه ویژه صنعتی ارگ جدید بم

industrial zone planning – arg-e bam

دفتر اداری شرکت نیک سازه در شهرک صنعتی قایم شهر

دفتر اداری شرکت نیک سازه در شهرک صنعتی قایم شهر

niksazeh office – qaemshahr

مجموعه اقامتی چند منظوره - تهران

مجموعه اقامتی چند منظوره - تهران

residential complex – tehran

مجموعه فرهنگی چند منظوره - قم

مجموعه فرهنگی چند منظوره - قم

cultural complex – qom

فیلم آموزش طراحی معماری

فیلم آموزش طراحی معماری